Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Trestnoprávne následky nezaplatenia dlhu

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Mám podpísanú zmluvu o pôžičke, ktorá je už po termíne splatnosti. Taktiež mám podpísané uznanie dlhu. Nič však nie je úradne overené. Momentálne žiaľ nemám možnosť vyplatiť celý dlh. Chcem splatiť svoj dlh, ale nemôžem to urobiť v jednej sume. Hrozí mi, že na mňa bude podané trestné oznámenie. Aký postup môžem očakávať? Mohol by som ísť do väzby, aj keď mám chuť platiť v splátkach? Majú právo mi vziať dom?

ODPOVEĎ

Trestnoprávne následky nezaplatenia dlhu

Dobrý deň,
uvedená situácia by sa mala riešiť cez prostriedky civilného práva. Trestné právo má slúžiť ako najkrajnejšia možnosť a podľa môjho názoru sa v tomto prípade trestného stíhania obávať nemusíte, a to ani v prípade, ak by veriteľ na Vás trestné oznámenie podal. Trest odňatia slobody sa ukladá jedine vtedy, ak by ste boli uznaná vinnou so spáchania nejakého trestného činu a následne by Vám bol takýto trest uložený.

Predpokladom trestného stíhania je preukázanie úmyslu, ze ste chceli veriteľa uviesť do omylu keď ste si brali pôžičku. 

 

Čo sa týka splácania na splátky, tak ideálne by bolo dohodnúť sa s veriteľom či by na takúto formu nepristúpil. Samozrejme súhlasiť nemusí a svojho plnenia sa môže rovno domáhať žalobou podanou na súde. V takom prípade, ak by súd vydal rozhodnutie v jeho prospech, ktoré by nadobudlo právoplatnosť, tak by mohol dať vec na exekúciu a toto plnenie vymáhať.

 

Aj súd môžete žiadať o úhradu dlhu v splátkach. 

 

Predaj nehnuteľnosti ako spôsob exekúcie prichádza do úvahy tam, kde sa plnenie nedá úspešne vymáhať iným spôsobom. 


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama