Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Trestnoprávne následky nezaplatenia dlhu

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Mám podpísanú zmluvu o pôžičke a je po termíne splatenia. Taktiež je podpísané uznanie dlhu. Nič nieje úradne overené. Žiaľ momentálne nemám na vyplatenie celého dlhu. Ja dlh chcem splatiť, ale neviem to vyplatiť naraz. Chcú na mňa podať trestné oznámenie. Aký postup môžem čakať? Môžem ísť do väzby, aj keď chcem platiť po splátkach? Môžu mi vziať dom?

ODPOVEĎ

Trestnoprávne následky nezaplatenia dlhu

Dobrý deň,
uvedená situácia by sa mala riešiť cez prostriedky civilného práva. Trestné právo má slúžiť ako najkrajnejšia možnosť a podľa môjho názoru sa v tomto prípade trestného stíhania obávať nemusíte, a to ani v prípade, ak by veriteľ na Vás trestné oznámenie podal. Trest odňatia slobody sa ukladá jedine vtedy, ak by ste boli uznaná vinnou so spáchania nejakého trestného činu a následne by Vám bol takýto trest uložený.

Predpokladom trestného stíhania je preukázanie úmyslu, ze ste chceli veriteľa uviesť do omylu keď ste si brali pôžičku. 

 

Čo sa týka splácania na splátky, tak ideálne by bolo dohodnúť sa s veriteľom či by na takúto formu nepristúpil. Samozrejme súhlasiť nemusí a svojho plnenia sa môže rovno domáhať žalobou podanou na súde. V takom prípade, ak by súd vydal rozhodnutie v jeho prospech, ktoré by nadobudlo právoplatnosť, tak by mohol dať vec na exekúciu a toto plnenie vymáhať.

 

Aj súd môžete žiadať o úhradu dlhu v splátkach. 

 

Predaj nehnuteľnosti ako spôsob exekúcie prichádza do úvahy tam, kde sa plnenie nedá úspešne vymáhať iným spôsobom. 


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama