Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

Vzory na stiahnutie

Nižšie sa nachádzajú vzory Uznania dlhu vypracované podľa Občianskeho zákonníka.

Uznanie dlhu

Uznanie dlhu vzor č. 1

Medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie dlhu vzor č. 2

Medzi právnickými osobami - podnikateľmi

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie dlhu vzor č. 3

Medzi fyzickými osobami - podnikateľmi

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie dlhu vzor č. 4

Medzi fyzickými osobami s dohodou o splátkach

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie dlhu vzor č. 5

Medzi fyzickými osobami s jednorazovou splátkou

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie dlhu vzor č. 6

Medzi fyzickou osobou a právnickou osobou

Zobraziť