Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Zrušenie uznania dlhu

Dobrý deň, uzavrel som uznanie dlhu s veriteľom, avšak chcel by som ho zrušiť. Mám ešte možnosť tak učiniť, alebo už sa situácia nedá zvrátiť?

ODPOVEĎ

Zrušenie uznania dlhu

Dobrý deň,

uznanie dlhu je určitou formou záväzku, resp. dohody, a preto je v zásade možné docieliť jeho zrušenie napríklad dohodou, ktorou by sa účastníci zmluvy dohodli na tom, že uzatvorené uznanie dlhu rušia.

Samozrejme táto možnosť predpokladá aktívnu účasť oboch strán a nejde o jednostranný úkon ako napríklad odstúpenie od zmluvy.

Druhou možnosťou je zneplatnenie uznania dlhu z dôvodu absencie nejakej povinnej náležitosti.

 

Ak by napríklad nebolo uznanie dlhu vyhotovené v písomnej forme, tak nemôžeme hovoriť a platnom uznaní dlhu, taktiež, ak by v uznaní dlhu napríklad chýbal dôvod vzniku dlhu alebo výška dlhu.

Skontrolujte preto či uznanie dlhu má všetky zákonné náležitosti a ak ich nemá, tak sa jeho účinkov nemusíte obávať.

Máte tiež možnosť predložiť uznanie dlhu advokátovi, ktorý sa na to pozrie.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Spísať uznanie dlhu alebo nie?

  Písal som mu, že súhlasím ale, že napíšeme dohodu o uznaní dlhu. ... ( o návrhu na zrušenie konkurzu, kde musí dokázať nepoctivý zámer viem).

 • Súdny platobný príkaz

  Plynie mi 15 dňová lehota na zaplatenie dlhu voči Vúb banke 14000 eur ... Následne ak podáte odpor, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi ...

 • Vymáhanie dlhu od dlžníka, ktorý vyhlási osobný bankrot

  Prosím o informáciu, ako to je s vymáhaním dlhu, keď dlžník vyhlási osobný ... že týmto spoločnostiam nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, ...

 • Vymáhanie pohľadávok postup

  Ako prílohu k výzve na zaplatenie môžete priložiť aj uznanie dlhu, ktoré si môžete ... V prípade obrátenia na civilný súd im bolo naznačené zrušenie firmy a ...

 • Vymáhanie dlžnej sumy

  Ad 1: Ak bola totiž zmluva o pôžičke spísaná iba vo forme notárskej zápisnice bez uznania dlhu, či súhlasu s vykonateľnosťou, pri prípadnom vymáhaní by ...

 • Vymáhanie pohľadávky z ručenia | Poradíme Vám?

  21. 12. 2014 ... Ak bude akceptovať nejakú dohodu, odporúčam spísať uznanie dlhu, ... Ak by uznanie dlhu nepodpísal, potom sa musíte obrátť na súd a vymáhať ...

 • Premlčanie pohľadávok

  Dobrý deň, chcem sa spýtať aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok ... žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama