Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Čestné vyhlásenie o dlhu

Dobrý deň, dlžník mi podpísal čestné vyhlásenie o dlhu. Môžem to nejako použiť?

ODPOVEĎ

Čestné vyhlásenie o dlhu

Dobrý deň,
inštitút čestného vyhlásenia o dlhu náš právny poriadok nepozná, avšak za predpokladu, že čestné vyhlásenie obsahuje dôvod a výšku dlhu, tak ho možno považovať za uznanie dlhu s jeho účinkami v zmysle ust. § 558 Občianskeho zákonníka:

Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.   Aj keby bol dokument nazvaný "čestné vyhlásenie" a má náležitosti uznania dlhu, tak je tento dokument považovaný za uznanie dlhu a bude použiteľný.     


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama