Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Načo slúži uznanie dlhu

Dobrý deň, požičal som známemu peniaze a dohodli sme sa, že ich vráti do roka. Avšak, nestalo sa tak. Na internete som narazil na pojem "uznanie dlhu" a chcem sa informovať o jeho účinkoch. Zaujíma ma, či v prípade, že mi dlžník dlh týmto spôsobom uzná, budem môcť následne celú vec postúpiť na exekúciu. Rád by som vedel, na čo slúži uznania dlhu.

ODPOVEĎ

Načo slúži uznanie dlhu

Dobrý deň,

pokiaľ ide o Vašu otázku, načo slúži uznanie dlhu:

Hlavnými právnymi následkami uznania dlhu sú:

a) Plynutie novej premlčacej doby 

Hlavným účinkom uznania dlhu je plynutie novej 10 ročnej premlčacej lehoty, a teda zabránenie premlčaniu dlhu, nakoľko v prípade, ak by bol dlh premlčaný, tak by dlžníkovi stačilo v konaní pred súdom vzniesť námietku premlčania vo vzťahu k dlhu a veriteľ by tento dlh už ďalej nemohol účinne vymôcť.

b) Obrátenie dôkazného bremena 

Ďalším účinkom uznania dlhu je tiež obrátenie dôkazného bremena. Čo to vlastne znamená? Dôkazné bremeno úzko súvisí so súdnym konaním a ide primárne o zodpovednosť žalobcu. Ak sa žalobou domáham zaplatenie nejakej peňažnej čiastky, a tvrdím, že toto plnenie mi dlhuje nejaká tretia osoba, tak je na mne ako žalobcovi, aby som preukázal, že mi skutočne dlžník požadované peniaze dlhuje. Ak disponujem uznaním dlhu, ktorý hovorí to, že dlh v čase uznania trval, toto dôkazné bremeno presuniem na žalovaného, a naopak on bude musieť preukázať, že mi peniaze nedlhuje.

Čo sa týka Vašej otázky ohľadom exekúcie. Nie, uznanie dlhu nie je možné postúpiť exekútorovi a následne rovno vymáhať plnenie. Uvedenému postupu musí predchádzať súdne konanie, výsledkom, ktorého môže byť rozhodnutie (exekučný titul). Ak by Vám súd Vašu pohľadávku priznal, tak následne môžete vec postúpiť na exekúciu. Existuje ešte aj rýchlejšia cesta a to formou notárskej zápisnice, ktorá môže byť taktiež exekučným titulom.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama