Vytvorte si vlastné uznanie dlhu rýchlo a správne

OTÁZKA

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

Dobrý deň,

potrebujem Vašu odbornú pomoc a radu ohľadom jedného zložitého prípadu, ktorý sa týka uznania dlhu a dohody o splátkach. Som v skutočne zúfalej situácii a neviem sa už inak poradiť. Mám obavy o svoju budúcnosť a ďalšie kroky, ktoré by som mal podniknúť. 

Chcel by som vzor uznania dlhu a dohody o splátkach.

 

Pred štyrmi rokmi som si od známeho požičal sumu 30 000 eur na rozbeh vlastnej podnikateľskej činnosti. V čase, keď sme uzavreli túto pôžičku, sme sa dohodli na ústnom uznaní dlhu, bez zmluvy či akéhokoľvek písomného dokumentu. Avšak, moja podnikateľská činnosť nevyšla podľa plánu a ja som sa ocitol v zúfalej finančnej situácii.

 

V snahe splatiť tento dlh som sa pokúšal dohodnúť na splátkovom kalendári so známym, avšak on neustále mení podmienky a nároky na splátky. Posledným návrhom bolo, že by som splatil celú sumu naraz do šiestich mesiacov, čo je pre mňa nerealizovateľné. Naviac, v poslednej dobe začal žiadať úroky, ktoré sme pôvodne vôbec neriešili. Jeho agresívny prístup a neustále vyhrážky ma priviedli do zúfalej situácie a neviem, ako sa z nej dostať.

 

Rád by som sa teda opýtal, čo mám robiť v tejto situácii. Ako mám postupovať pri uznaní dlhu a dohode o splátkach? Mám právo požadovať písomnú zmluvu s podmienkami, ktoré budem schopný splniť? Ako môžem ochrániť svoje práva a záujmy v tejto situácii? Môže ma známy legálne prinútiť zaplatiť úroky, ak sme sa na nich pôvodne nedohodli?

 

Budem veľmi vďačný za akúkoľvek pomoc, radu či odborné usmernenie, ktoré mi môžete poskytnúť v tejto zúfalej situácii. Potrebujem urýchlene vyriešiť tento problém, aby som mohol pokračovať v živote bez obáv z budúcnosti.

 

ODPOVEĎ

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

Dobrý deň,

ďakujem za Váš email a dôveru, ktorú ste nám prejavili. Pokúsim sa Vám poradiť. Riešením by bolo uznanie dlhu a dohoda o splátkach. K tomu sa vyjadrím nižšie.

 

Pokiaľ ide o úroky, ktoré Váš známy požaduje, nemôže Vás nútiť ich platiť, ak ste sa na nich pôvodne nedohodli. Úroky môžu byť požadované len v prípade, že bola uzavretá zmluva o ich úhrade. Inak na ne nemá nárok.

Podľa § 658 ods. 1 OZ Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Táto veta znamená, že ak nie sú dohodnuté úroky, tak na ne nemá nárok.

 

Avšak, známy by mohol žiadať úroky z omeškania, ak by ste nesplnili svoje záväzky včas. Tieto úroky sú stanovené zákonom a sú účtované v prípade nesplnenia finančného záväzku.

Podľa § 517 ods. 1 platí, že Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.

(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 

Ohľadom premlčania dlhu, dlh sa premlčí za 3 roky od splatnosti. Preto by ste sa mali pozrieť na splatnosť dlhu a zistiť, či už nie je premlčaný, pretože ak to bolo pred 4 rokmi, môže to byť premlčané. Pozor však na to, že premlčacia lehota neplynie odo dňa poskytnutia peňazí ale od lehoty splatnosti.

 

Odporúčam Vám, aby ste sa pokúsili dohodnúť na písomnom uznaní dlhu s dohodou o splátkach -  a to s podmienkami, ktoré budete schopný splniť. V prípade, že by ste sa nedohodli, veriteľ by sa mohol obrátiť na súd. 

 

Ako advokát by som Vám rád zdôraznil výhody uznanie dlhu a dohody o splátkach. Na jednej strane ukážete veriteľovi, že chcete dlh splácať, zaistíte tak jeho obavy, že by sa dlh nemusel splatiť. 

Toto uznanie dlhu a dohoda o splátkach umožňuje jasnú a transparentnú dohodu medzi dlžníkom a veriteľom, čo eliminuje možné nedorozumenia a znižuje riziko budúcich sporov.

Dohoda o splátkach poskytuje dlžníkovi možnosť splácať dlh v rozumnom a finančne zvládnuteľnom časovom rámci. To znižuje finančný stres a umožňuje dlžníkovi lepšie plánovať svoje financie. Taktiež uznanie dlhu a dohoda o splátkach chráni veriteľa, keďže sa zvyšuje pravdepodobnosť úspešného splatenia dlhu v stanovenom termíne.

 

Takéto uznanie dlhu a dohodu o splátkach si môžete stiahnuť z našej stránky www.uznanie-dlhu.sk.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

  Ako je to s vymáhaním pohľadávky na základe uznania dlhu? V dohode bolo uvedené, ... 3) Neplatenie splátok z Dohody o uznaní dlhu s dohodou o splátkach.

 • Zmluva o pôžičke, uznanie dlhu

  Trápi vás "Zmluva o pôžičke, uznanie dlhu" a chcete pomôcť? ... 10000 e na 8 rokov splátka po 120 e s tým, že je zamestnankyňa pošty tak dostala lepší úrok.

 • Spísať uznanie dlhu alebo nie?

  Ako sme už uviedli, nepoznáme podrobnosti a preto nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 • Zmenka alebo uznanie dlhu

  Predávam nehnuteľnosť, dohoda s kupujúcim je, že časť sumy 10.000.- bude hradiť splátkami na obdobie 3-och rokov. Otázka: môžem vystaviť tri zmenky v jeden.

 • Nebanková spoločnosť vymáha dlh

  Ak by Vás medzičasom kontaktovala uvedená spoločnosť resp. nejaká vymáhačská spoločnosť nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o ...

 • Je už dlh premlčaný?

  Vymáhačskej spoločnosti nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a ani žiadny prísľub dohody o odpustení dlhu.

 • Vymáhanie pohľadávok postup

  Ako prílohu k výzve na zaplatenie môžete priložiť aj uznanie dlhu, ... Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o ďalších - vyšších splátkach alebo dohodu o ...


Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama